מאמרים

מסוגלות הורית

מסוגלות הורית

סוגיית המסוגלות ההורית שבה ועולה בתיקי משמורת המתנהלים בביהמ"ש וכן בתיקים אחרים בהם מעורבות החלטות הנוגעות לעתידם של ילדים. מסוגלות