החלת הדין האזרחי בבית הדין הרבני

בית הדין הרבני מחויב בהחלת הדין האזרחי באותן סוגיות "אזרחיות" הבאות בפניו. החלת הדין האזרחי לצד הדין העברי הינה בעייתית וייתכן כי אף בלתי אפשרית בערכאת שיפוט, שעל פי תפיסת עולמה, מקור סמכותה הינו במחוקק האלוקי ולא במחוקק האנושי. המאמר מציג ומדגים את הבעייתיות הנוצרת במצב זה.

לקריאת המאמר המלא >>

השארת תגובה