גישור משפחה

הגישור מהווה דרך חלופית ליישוב סכסוכים ויצירת הסכמה. גישור הוא הליך, אשר במסגרתו מסייע המגשר לצדדים להגיע לידי פתרון, שהוא הנכון ביותר עבורם, תוך שימת דגש על הצרכים של הצדדים. בגישור, נעזרים הצדדים, המצויים במחלוקת, בגורם נייטרלי ואובייקטיבי, הוא המגשר.

המגשר מאפשר לכל צד לשמור על עצמאות בכל הנוגע לקבלת החלטות, תוך שמסייע הוא בידם להגיע לידי פתרון כלל המחלוקות שנגלעו ביניהם. על הגישור חל חסיון מלא והמגשר לא יוכל להעיד על ההליך בביהמ"ש.

ניתן לנהל גישור בכל סכסוך – החל ממחלוקות שניטשו בין שכנים ועד לשיחות שלום בין מדינות. ברחבי העולם, מהווה הגישור אף אמצעי חינוכי לאורח חיים שיש בו כבוד הדדי, פתיחות וסובלנות.

סעיף 79ג' לחוק בתי המשפט מאפשר לביהמ"ש, בהסכמת הצדדים, להפנות את בעלי הדין שבפניו להליך גישור כדי לנסות וליישב הסכסוך ביניהם מחוץ לכתלי ביהמ"ש.

במשרדנו מתנהלים הליכי גישור רבים במסגרת הליכי פרידה וגירושין. הליך הגישור הוא הדרך האופטימלית לסיים מחלוקות בין בני זוג שהינם ידועים בציבור או נשואים ואף בין בני אותו המין.

עו"ד מתת פלסנר בתוכנית משפחה פלוס 28/4/19 - גישור גירושין, באילו מצבים זה מתאים

השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם

מהו גישור

שיטה חלופית ליישוב סכסוכים ויצירת הסכמה, בשיטה זו נעזרים צדדים הנמצאים במחלוקת בגורם עצמאי המגשר. המגשר הנו צד ניטרלי במחלוקת והוא מאפשר לכל צד לשמור על עצמאותו בקבלת ההחלטות תוך יישום השיטה. הליך הגישור מאפשר פתרון סביר בנסיבות העניין.

ניתן ליישם את שיטת הגישור בכל סכסוך החל ממחלוקת בין שכנים ועד לשיחות שלום בין מדינות. ברחבי העולם הגישור מהווה אמצעי חינוכי לאורח חיים שיש בו כבוד הדדי, פתיחות וסובלנות.

ס' 79 לחוק בתי המשפט נתן את החותם להליכי גישור במערכת בתי המשפט, לשופט סמכות להפנות בעלי דין להליך גישור כדי ליישב סכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

מהו גישור גירושין?

מחלוקת המתגלעת במשפחה יכולה להשפיע על בני זוג בשני מישורים, הראשון והמרכזי הוא המישור הרגשי, תחושת הזוגיות המשותפת נפגעת והופכת לאינטרס אישי ופרטי. פעמים הסיבה למחלוקת (בגידה, משבר כלכלי, התרחקות רגשית, ועוד), היא גורם מרכזי שכן, היא יכולה לגרום לתחושות של עלבון, כעס, עצב וחוסר אמונה. אלה יכולים להעצים את המחלוקת ולהעמיק את הסכסוך.

המישור השני הוא המישור החוקי, פעמים מישור זה ייפתר מהר מאוד באמצעות ניסוח הסכם גירושין ואישורו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. כאשר יש מחלוקת אשר עטופה בתחושות רגשיות מעורבות אזי, הליך הגירושין יכול להימשך זמן ממושך לגרום למתח,פגיעה בתא המשפחתי ובילדים, ולשאת עלויות גבוהות.

הניסיון מלמד שהגישה המשפטית המסורתית מעוררת ניגודים ויריבות. פעמים רבות, לגישה זו אין מקום בהליך גירושין. לרוב מבקשים בני הזוג ליישב את המחלוקת תוך שימת דגש על טובת הילדים ויצירת הסכם צודק וסביר לשני הצדדים.

הגישור במשפחה נותן מענה בדיוק למצב זה, הוא מאפשר הימנעות מהליך משפטי, מאפשר הליך זוגי ראוי המכבד את הצרכים של בני הזוג ושל המסגרת המשפחתית אשר תתקיים בתצורתה החדשה עוד שנים רבות.

יתרונות הליך הגישור

  • חסכון בזמן – הליך הגישור הוא פשוט במהותו, קצר וממוקד, בשונה מן ההליך המשפטי, שעשוי להימשך זמן רב.
  • פשטות – הליך הגישור אינו מתנהל עפ"י הפרוצדורה הנהוגה בביהמ"ש, יש בו מקום רב לגמישות, להתנהלות עפ"י רצונות הצדדים וצרכיהם האישיים.
  • חסכון בהוצאות – הליך הגישור הוא במהותו הליך הדורש השקעה מצומצמת יותר של משאבים כספיים, בשל היותו קצר מן ההליך המתנהל בביהמ"ש. הצדדים מנהלים יחד הליך אחד, אשר נמצא בשליטתם. זאת, לעומת ניהול הליך משפטי, העשוי להיות ממושך ובמסגרתו מועסקים לפחות שני עורכי דין, והעלויות הכרוכות בו, מעבר לשכר טרחת עורכי הדין, הן – אגרות ביהמ"ש, הוצאות ניהול ההליך, הוצאות בגין מינוי מומחים ועוד.
  • תקשורת פתוחה – האווירה באולם ביהמ"ש מעמיקה לא פעם את הפערים בין הצדדים ואינה תורמת ליישוב המחלוקות, קל וחומר כאשר עסקינן בקרע בתחום הזוגי ו/או המשפחתי. לעומת זאת, אחד מיתרונותיו החשובים של הליך הגישור הוא ביצירת קרקע נוחה ופוריה לקיומה של תקשורת פתוחה, חיובית ואפקטיבית, בסיועו של המגשר. יישוב המחלוקות בין הצדדים באווירה זו, מקדמת את ההליך, מקצרת ומייעלת אותו ומאפשרת לכל צד להביע את עמדתו ואת צרכיו בחופשיות ונינוחות.
  • סודיות מוחלטת – תקנות הגישור אוסרות על המגשר לעשות שימוש במידע שנמסר לו במסגרת הליך הגישור. יתרה מכך, במצב בו לא צלח הליך הגישור והצדדים חזרו להתדיינות בביהמ"ש, הרי שאין ביכולתם להזמין את המגשר למסור עדות ו/או להציג מסמכים ו/או כל ראייה אחרת, אשר הוצגה במסגרת הגישור. הדבר מסייע בידי הצדדים להתנהל בחופשיות וללא חשש.


עו"ד פלסנר הינה מגשרת מוסמכת, בעלת ניסיון רב בניהול הליכי גישור גירושין, מאמנת ומרצה בכירה בקורסי גישור משפחה.

צפו בעו"ד מתת פלסנר מתראיינת בנושא גישור

יתרונות תהליך הגישור בגירושין. צפו בעורכת הדין מתת פלסנר מתראיינת בנושא גישור

עו"ד מתת פלסנר מתראיינת בתוכנית "כל בוקר" בנושא גישור

לקוחות ממליצים

גישור – מהו הליך גישור ולמי הוא מתאים?

מהו הליך גישור?

הגישור הינו הליך וולונטרי, בו צד שלישי שאינו מעורב בסכסוך, מסייע לצדדים המתעמתים לנהל מו"מ, ולהגיע להסדר מרצון לשם יישוב הסכסוך ביניהם.

המגשר עוזר לצדדים להגיע במשותף לעיצוב פתרון, אשר יהיה עדיף לצדדים. להבדיל משופט או בורר, אין בידי המגשר כל סמכויות אכיפה. כלומר, הוא אינו יכול לצוות על הצדדים להשתתף בהליך, אינו מוסמך להחליט החלטות מחייבות ואינו יכול למנוע מהצדדים להפסיק את ההליך טרם סיומו.

תפקיד המגשר הינו לסייע לצדדים להגיע להסכמות והחלטות בעצמם. המטרה בהליך היא לא לקבוע "מנצח" או "מפסיד" אלא להגיע להסדר שיראה לשני הצדדים הוגן וצודק. המגשר, למעשה תפקידו לגלות את הצורך האמיתי של הצדדים, שיכול להיות שונה מהצורך שהם מבטאים בפועל, ואז לתת לו מענה, שיכול להביא לפתרון הסכסוך.

צפו בעו"ד מתת פלסנר מתראיינת בנושא גישור

עו"ד מתת פלסנר בתוכנית משפחה פלוס 28/4/19 - גישור גירושין, באילו מצבים זה מתאים

יתרונות תהליך הגישור בגירושין. צפו בעורכת הדין מתת פלסנר מתראיינת בנושא גישור

עו"ד מתת פלסנר מתראיינת בתוכנית "כל בוקר" בנושא גישור

מדוע עדיף לפנות להליך גישור בגירושין?

בעשור האחרון גדל מספר המתגרשים בישראל במידה ניכרת. הגישה המשפטית המסורתית הינה גישה המעודדת יריבות וניגודים, ועל כן אינה מועילה לזוגות כלל. הליך הגירושין כרוך בעלויות כספיות ניכרות וגם בקושי רגשי לבני הזוג. הניסיון, המצטבר ברחבי העולם, מלמד כי הגישה המשפטית המסורתית מסלימה את הסכסוך מעודדת ניגודים ויריבות ואינה מועילה לבני הזוג ו/או לילדיהם.

הליך הגישור מהווה מסגרת מתאימה לפירוק נישואין, בהיותו ממתן קונפליקטים ומעודד שיתוף פעולה. תהליך הפרידה יהא פוגע ומכאיב פחות אם ימנעו בני הזוג ממאבק משפטי. במקרים בהם נעשה גישור לזוג עם ילדים, השימוש בגישור יכול למנוע את החוויה הקשה של מלחמה בתוך הבית, את הדילמה של הנאמנות הכפולה ואת המתח המתמשך הכרוך בניהול הליך משפטי.

בד"כ הליך הגישור הינו מהיר ויעיל, ויחסוך עלויות של ייצוג משפטי וניהול דיונים. הצדדים שולטים בקצב התהליך וכמו כן נשמרת פרטיותם.

שיתוף הפעולה בין ההורים שנפרדים מקל על הילדים להסתגל לחיים החדשים.


למי מתאים הליך הגישור בגירושין?

הגישור מתאים לבני זוג, שהשלימו עם רעיון הפרידה ומוכנים להתקדם לקראת המצב החדש. לשם כך נדרשים תום לב ובשלות לפרידה. נדרש רצון אמיתי ליישוב הסכסוך בדרך מתקבלת על הדעת. נדרשת נכונות של שני הצדדים גם יחד לשקול פתרונות חלופיים תחת התבצרות בעמדות המוקדמות. נדרשת התחשבות הדדית בצרכיו של בן הזוג וברצונותיו על מנת להגיע להסדר הוגן.


מה יכול להכשיל את הליך הגישור בין בני הזוג?

  • כאשר אחד מבני הזוג או שניהם מגלה חוסר רצון להיפרד בכלל או חרד מפני האפשרות להישאר לבד אזי סביר להניח כי הליך הגישור ייכשל.
  • כאשר לבני הזוג יש היסטוריה ארוכה של מאבקים לאחר הפרידה, הכוללים מעורבות עו"ד, הליכים דיוניים בערכאות השונות צווי ביהמ"ש וכד', כל אלה תורמים להגברת המתח בין בני הזוג, להקשחת עמדות להגברת כעסים ולהסלמת היחסים. גישור בין בני זוג כאלה סביר להניח שלא יצלח.
  • מקרים של הסתרת מידע,או מרמה בהליך הגישור.
  • חוסר אמון בין בני הזוג.
  • מקרים של אלימות במשפחה.


האם גישור יכול להתאים למקרים של אלימות במשפחה?

ככלל, מקרים בהם היתה אלימות – ובמיוחד אלימות פיזית ונפשית – לרוב לא יתאימו להליך גישור. זהו נושא שבעניינו מתקיים דיון מקצועי נוקב. הנושא אינו פשוט משום שהגדרת "אלימות במשפחה" כוללת דרגות שונות של עוצמה וסוגים שונים של אלימות (נפשית, פיזית מילולית וכלכלית). בחלק מהמקרים אין מקום לגישור בכלל, באחרים – דרושה שיטת עבודה מיוחדת, ובנותרים ניתן לערוך גישור, כאשר מובהר לצדדים כי אין כל מקום לאלימות כלשהי מטעם מי מהם משך הליך הגישור.

שיהיה ברור, האלימות עצמה אינה נושא למו"מ והטיפול בה יהיה באמצעות רשויות החוק, המשטרה והעזרה הנפשית. כמו כן חשוב שהמגשר שעובד עם משפחה כזו יהיה בעל כישורים מיוחדים.

חשוב שהמגשר יהא ער לסימנים של אלימות בין בני זוג מתגרשים, שכן עשויה להיות לכך השפעה על ניהול המו"מ.

רכיב האלימות שולל מן הקורבן את הרצון החופשי, האוטונומיה של הרצון החופשי של הצדדים היא מעקרונות היסוד של הליך הגישור. מערכת יחסים, בה נשלל הרצון החופשי של מי מהצדדים אינה מערכת יחסים המתאימה להליך גישור. במילים אחרות, התפיסה שבבסיס הגישור מושתתת כולה על רצון חופשי, בעוד שההתנהגות האלימה מבוססת על שלילת הרצון החופשי, ולכן יש מקרים בהם אין אפשרות ואין מקום לקיים הליך גישור.

לקוחות ממליצים