הסכמי גירושין – דגשים, עלויות, בחירת עורך דין גירושין ועוד..

הסכמי גירושין

הסכמי גירושין הם הסכמים הצופים את פני העתיד, הכוללים את מכלול ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ועניינן משמורת ילדים, מזונות ילדים, רכוש והגירושין עצמם. הסכם גירושין הוא אחד ההסכמים המשמעותיים בחייו של אדם ובמקרה של גירושין עם ילדים בגיל הרך, הינו רלוונטי לשנים רבות. הסכם גירושין יערך ע"י עורך דין גירושין

ההסכם יאושר ויקבל תוקף של פס"ד ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה ולאחריו יפנו הצדדים לקבלת פסק דין לגירושין מבית הדין הרבני. לאחר שלב זה יתגרשו הצדדים זה מזו בגט פיטורין.

עו"ד מתת פלסנר מתראיינת בתוכנית "כל בוקר" בנושא הסכם גירושין

איך נבחר עורך דין גירושין לעריכת הסכם הגירושין?

בבואנו לערוך הסכם גירושין, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין גירושין בעל נסיון רב שנים מוכח בתחומו. חשיבות רבה נודעת להתמקצעות בתחום דיני המשפחה והגירושין. תשומת הלב לפרטים הקטנים ולדקויות בתחומים השונים יכולה להיות משמעותית מאוד בעתיד לבוא, עת יפעלו הצדדים בהתאם להוראות ההסכם.

מומלץ להיעזר בעורך דין העוסק בתחום דיני המשפחה והגירושין באופן ייחודי, אשר מופיע תדיר בפני ערכאות השיפוט השונות והעוסק בתחום באופן בלעדי. הסכמים הנערכים באופן כוללני מדי הינם פתח למחלוקות עתידיות בין הצדדים, כאשר יצוצו שאלות של פרשנות ויעלה הצורך בפנייה לערכאות. ניתן להימנע מכך.

דבר נוסף שכדאי ליתן עליו את הדעת הוא, כי חשוב להרגיש בנוח עם העורך דין המטפל בעניין. נדרשת כימיה עם עורך הדין. צריך להרגיש נוח ולהרגיש "בטוחים" עם מי שמטפל בעניין. על הצד המתגרש לסמוך על עורך הדין בידיו הופקדו ניהול המו"מ ועריכת הסכם הגירושין.

מה כוללים הסכמי גירושין?

כאמור, כולל הסכם הגירושין 4 תחומים מרכזיים – הגירושין עצמם, משמורת הילדים על כל הכרוך בכך, מזונות אשה, מזונות ילדים והרכוש. במסגרת פרק הגירושין יוסכמו ההוראות שיגדירו את הליך הגירושין, ההתייצבות של הצדדים בפני בית הדין הרבני, הכתובה ותוספת הכתובה – מה הסכום שתקבל האישה או ויתורה של האישה עליהן, לוחות הזמנים ועוד.

בעניין הילדים, ישנן מספר סוגיות שיש ליתן עליהן את הדעת במסגרת ההסכם – בידי מי תינתן המשמורת על הילדים, מה תהא חלוקת זמני השהייה – בשגרה/בחופשות ובחגים, נסיעות לחו"ל, מסגרות החינוך, החלטות בענייני בריאות ועוד. לגבי הרכוש, מומלץ לפרט עד כמה שניתן את כל הרכוש של הצדדים, להתייחס להסכם ממון באם נחתם הסכם כזה בין הצדדים בעבר. להסדיר את החלוקה של הרכוש ואיזונו בין הצדדים, להתייחס ללוחות הזמנים בהן תתבצע החלוקה/האיזון וכיוצ"ב.

הסכמי גירושין

מה ניתן להסדיר במסגרת הסכמי גירושין?

כאמור, חשוב שהסכם הגירושין יהא מפורט דיו, אך יחד עם זאת חשוב לדעת כי הסכם גירושין לא יכול להתייחס לכל תרחיש עתידי אפשרי. לכן, דלתות ביהמ"ש לעולם פתוחות בפני הצדדים, במקרה שעולה סוגיה שלא ניתנה לה התייחסות במסגרת הסכם הגירושין או שלא ניתן היה לצפות אותה.

הדבר רלוונטי בעיקר בהקשר לילדים – מזונות, משמורת, חינוך, מקום מגורים. החיים מזמנים אירועים שונים, שאת חלקם גם לא ניתן היה לצפות מבעוד מועד וגם אם כן, הרי שלא תמיד חפצים הצדדים במתן מענה מראש לכל תרחיש. למשל, זוגיות חדשה של מי מהצדדים יכולה להעלות את הצורך בהגעה להסכמות בעניין מקום המגורים; שינוי במצב הבריאות של מי מהילדים או הצורך בעריכת אבחון כלשהו יכול להעלות את הצורך בהגעה להסכמות חדשות/נוספות; בחירת מסגרת חינוך יכולה להעלות את הצורך בבחינה מחודשת של ההבנות הקודמות; שינוי הסדר המשמורת או הרחבת זמני השהייה גם יכולים להוביל לדיון מחודש בהסכמות הקודמות. כל מקרה לגופו.

מהם הדגשים במסגרת הסכמי גירושין?

עורך דין גירושין מנוסה ידע להתייחס במסגרת הסכם הגירושין לסוגיות הרלוונטיות ביחס לצדדים עבורם נערך ההסכם. חשוב ליתן את הדעת לנסיבות החיים ולרקע הספציפי של כל זוג. הדברים משתנים מזוג אחד למשנהו וכדאי לנסות לבצע את ההתאמות הנדרשות לגבי כל מקרה ומקרה. יש ליתן את הדעת למערכת היחסים בין הצדדים, לתקשורת ביניהם, ליכולתם להגיע להידברות ולהסכמות בעתיד ועוד. ככל והתקשורת טובה פחות והיכולת להגיע להסכמות נמוכה יותר, אזי כדאי ליתן את הדעת לכל פרט ולנסות להתייחס עד כמה שניתן לדקויות במסגרת ההסכם.

למשל, נושא סביבו קיימות מחלוקות רבות הוא עניין חלוקת זמני השהייה בחגים ובחופשות. לרוב, ינקוט הסכם הגירושין לשון כללית עם חלוקה של מחצה על מחצה לגבי החופשות והחגים. במקרים בהם נדמה, כי יעלה קושי בתיאום, יש ליתן את הדעת לשעת לקיחת הילדים והחזרתם בשגרה/בחגים ובחופשות. דבר נוסף שכדאי ליתן עליו את הדעת, הוא מצב בו חלוקת זמני השהייה בחגים/חופשות מתנגשת עם ההסדר בימי חול. במצב זה יש לקבוע בהסכם הגירושין – מה גובר? מי יקח ומי יחזיר? האם רצף השבתות חוזר לקדמותו לאחר החג? וכו'. במידה ומדובר בצדדים שמתקשרים באופן סביר ומסוגלים להגיע לידי הסכמות בדרכי שלום ונועם, הרי שההסכם יכול לנקוט לשון כללית יותר ואין צורך להגיע לרזולוציה מדוייקת לגבי כל פרט ופרט.

דבר נוסף שיש ליתן עליו את הדעת הוא התאמת חלוקת זמני השהייה לגילאי הילדים. ממילא ברור, כי חלוקת זמני השהייה לגבי תינוק בן יומו לא תהא זהה לחלוקת זמני השהייה לגבי בני נוער. מומלץ לנסח, במידת האפשר, הסכם הצופה פני עתיד, על מנת למנוע פנייה עתידית לערכאות.

עלות הסכמי גירושין

עלות הסכם גירושין יכולה לנוע על פני טווח של מחירים בין עורכי דין גירושין ומגשרי גירושין שונים. תתכן הצעת מחיר להסכם עצמו ובנפרד לשעות של הפגישות עם הלקוח או שני הצדדים במקרה של גישור. כמו"כ, יתכן שתינתן הצעה הכוללת בתוכה את הסכם הגירושין וכן את פגישות המו"מ או הגישור כסכום אחד גלובלי. כלקוחות, המעוניינים בעריכת הסכם גירושין ובהליך שיביא לחתימתו (בין במו"מ ובין בגישור). יש ליתן את הדעת למשך הזמן המוקצה לניהול ההליך, מספר הפגישות שהוקצב, פרטי ההצעה וכו'. כדאי לקבל הצעת מחיר הכוללת אף את אישור ההסכם בליווי עורך הדין לגירושין או מגשרת הגירושין בביהמ"ש וכן את האישור וסידור הגט בבית הדין הרבני.

האם ניתן להגיע להסכם גירושין בפני ערכאה שיפוטית?

חשוב לדעת, כי לא פעם, מנסים הדיינים בבית הדין הרבני או השופט בבית המשפט לענייני משפחה, לסייע בידי הצדדים להגיע לידי הבנות במסגרת הדיון בפניהם. ההגעה להסכם תתכן בכל שלב של ההליך המשפטי – הן במסגרת דיון מקדמי והן במהלך דיוני ההוכחות. ההגעה להסכם היא מבורכת ויש לברך אף את ערכאות השיפוט על המאמץ שנעשה על מנת לסייע בידי הצדדים להגיע לסיום כלל המחלוקות ביניהם.

הצדדים יכולים להגיע לעקרונות כלליים, אשר יירשמו בפרוטוקול הדיון ועל סמך אותם עקרונות, ינסחו בהמשך עורכי הדין הסכם גירושין לצדדים. הסכם זה יובא לאישור ערכאת השיפוט שאף תתן לו תוקף של פסק דין. יתכן גם מצב בו ינוסח הסכם הגירושין במלואו במסגרת הדיון ויאושר במקום ע"י ערכאת השיפוט, אשר סייעה בידי הצדדים להגיע להסכם. היתרון בכך הוא בסיום העניין במקום וכך נמנעים עיכובים וחזרה של מי מהצדדים מהבנות קודמות. החסרון הוא שקשה יותר ליתן את הדעת במסגרת ניסוח הסכם לפרוטוקול הדיון לכל פרט ופרט ויתכן כי ההסכמות תהיינה כלליות יותר.

בכל מקרה, הגעה להסכם גירושין הינה מבורכת ואין ספק כי זוהי דרך המלך. הדבר משרת את הצדדים להסכם והן את ילדיהם. הגעה להסכם גירושין תקדם תקשורת טובה יותר בעתיד בהשוואה למצב בו פסקה ערכאה שיפוטית בעניינים של הצדדים ולא היתה כל הבנה או הסכמה ביניהם. כמובן שהגעה להסכם גירושין מבלי שנוהל כל הליך משפטי מסייעת אף בהיבט של הזמן ובחסכון במשאבים כספיים ורגשיים גם יחד. כאמור, זוהי דרך המלך.

לקוחות ממליצים