מהו הסכם ממון ומה תפקידו?

מה קובע חוק יחסי ממון?

הסכם ממון – חוק יחסי ממון בין בנ"ז נכנס לתוקף בחודש ינואר 1974. עד אז חלה על זוגות נשואים "הלכת השיתוף".
הלכת השיתוף, שהינה פרי הפסיקה קבעה, כי היחסים בין בנ"ז הינם מאוזנים, שוויוניים ואינם משקפים את הרישום בפועל של נכסיהם.
כלומר, גם אם על שם אחד מבנה"ז היה רשום נכס כלשהו, כמו רישום דירה בטאבו או רכב, במקרה של פרידה או גירושין, החלוקה ביניהם היתה שווה בשווה.

החל מחודש ינואר 1974 נכנס לתוקף חוק יחסי ממון בין בנ"ז, ומאז חל הסדר "איזון משאבים" על כל מי שנישא לאחר כניסתו לתוקף.
הסדר זה קובע, כי במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, קמה הזכות של בן הזוג לחלקו ברכוש המשותף ואז מבוצע איזון המשאבים.

בעבר, ניתן היה לממש את הסדר איזון המשאבים רק במקרה של גירושין או מוות, אולם, בעקבות תיקון החוק, ניתן לאזן כיום את הרכוש בין הצדדים עוד בטרם פקיעת הנישואין.
חשוב לציין כי חוק יחסי ממון חל רק על זוגות נשואים ועל העתידים להינשא ולא על ידועים בציבור.

עו"ד מתת פלסנר 23.5.2019 - הסכם ממון, למי זה מומלץ ומה כדאי לבדוק?

מהו הסכם ממון ומה תפקידו?

הסכם ממון יכול להסדיר את אופן ההתנהלות הכלכלית במהלך הנישואין ואת חלוקת הרכוש בשעת פרידה.
מטרת ההסכם הינה לקבוע את ההסדר הרכושי שיתקיים בשעת פרידה וניתן כמובן להתנות על ההסדר הקבוע בחוק.
כלומר, אם בנ"ז חתמו על הסכם ממון, הרי שהוראות ההסכם גוברות על הוראות חוק יחסי ממון והצדדים יכולים לבנות מערכת עקרונות בכל הנוגע ליחסיהם הרכושיים והכספיים והכל עפ"י אומד דעתם.


נושאים מרכזיים בהסכם הממון

הנושאים המרכזיים שכדאי לתת עליהם את הדעת בהסכם ממון הינם:

  • נכסים/רכוש – הגדרתם, הבעלות עליהם ומה יעלה בגורלם במקרה של פרידה.
  • חובות/משכנתא – יכולה להיות התייחסות בהסכם למשכנתא או לחובות קיימים ו/או עתידיים – מי נושא בהם כיום ומי יישא בהם בעתיד.
  • הוצאות והכנסות – יש הבוחרים לפרט בהסכם בדיוק כיצד יישאו בהוצאות החיים המשותפים והיכן יופקדו הכנסות עתידיות.
  • ממון שיצטבר בעתיד – רבים בוחרים להוסיף סעיף המתייחס גם לירושות, מתנות, פרסים וזכיות עתידיות או כאלה שנתקבלו בעבר, לרבות פירות שיצטברו על הנכסים הקיימים.
  • פנסיה וקרנות השתלמות – קביעת אופן ומהות החלוקה – שווה בשווה או כל הסדר אחר.

כמובן שניתן ואף כדאי גם להוסיף סעיפים העוסקים בביטוחים, השקעות, מוניטין אישי ועסקי, קביעת מועד חלוקת הרכוש וכל נושא אחר, שאין בו כל פגיעה בתקנת הציבור ואינו מנוגד לחוק.


אישור הסכם ממון

הסכם ממון יאושר ע"י ביהמ"ש או ביה"ד הרבני.
הצדדים יגיעו יחד לערכאה השיפוטית הרלוונטית והשופט או הדיין יאשרו את ההסכם ויתנו לו תוקף של פס"ד.
לאחר שניתן להסכם תוקף של פסק דין, הרי שעסקינן בפסק דין לכל דבר ועניין, לרבות לעניין אכיפתו.

צפו בעו"ד מתת פלסנר מתראיינת בנושא הסכמי ממון

עו"ד מתת פלסנר - כל מה שרציתם לדעת על הסכם ממון | מרגישות יופי | 31.5.2019

עו"ד מתת פלסנר מתראיינת בתוכנית "כל בוקר" בנושא הסכמי ממון

לקוחות ממליצים

השארת תגובה

הסכמי ממון

משרד עו"ד מתת פלסנר עוסק בעריכת הסכמי ממון בין בני זוג נשואים או כאלה המתעתדים להינשא.

 

השארת תגובה