הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מתי נכנס לתוקף? מתי ניתן לערוך אותו? כל התשובות במאמר הבא

בני זוג רבים בוחרים להיפרד שלא בדרך של הסכמה ובליווי כעסים רבים, תוך ניהול הליכים בערכאות משפטיות. פרידות אלו לרוב כואבות ומותירות טעם רע, במיוחד במקרים בהם יש לצדדים ילדים משותפים. 

פרידה בדרך של הסכם ובמיוחד הסכם אליו הגיעו הצדדים בהליך של גישור, עשויה להיות נוחה, יעילה וזולה יותר עבור הצדדים. לרוב, נישואין המסתיימים בגירושין בדרך של הסכם, יאפשרו לצדדים תקשורת טובה יותר בעתיד, יכולת תיאום ושיתוף פעולה טובים יותר בכל הקשור לילדים ויותירו את הצדדים עם פחות כעסים. ניתן להיעזר בעורך דין גירושין לטובת ניהול המו"מ ועריכת הסכם הגירושין.

עו"ד מתת פלסנר מתראיינת בתוכנית "כל בוקר" בנושא הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין?

הסכם גירושין מסדיר מבחינה משפטית את אופן פירוק התא המשפחתי. חשיבותו של הסכם הגירושין הינה ביכולתו לצפות את מירב הסוגיות והקשיים, אשר עשויים להתרחש בהמשך לפרידה ולגירושין ובכך למנוע בעיות עתידיות בין בני הזוג.
הסכם גירושין הינו הסכם המבטא את רצון הצדדים והסכמותיהם, תוך התייחסות מפורטת לכלל ענייני מזונות ילדים, משמורת הילדים והסדרי הראייה וענייני הרכוש.
לצורך עריכתו כדאי לבחור בעורך דין גירושין בעל נסיון ייחודי בתחום דיני המשפחה והגירושין.

מהו השלב בו ניתן לערוך הסכם גירושין?

ניתן לערוך הסכם גירושין בכל שלב, בין אם החליטו בני הזוג להתגרש וטרם פנו לערכאות השיפוט ובין אם הינם מצויים בעיצומו של הליך גירושין ומעוניינים לשים קץ למאבק המשפטי ולהתגרש בהסכמה. זאת, כמובן, גם בהינתן פסיקות זמניות שניתנו זה מכבר בעניינים שונים. עורך דין גירושין המייצג את הצד המתדיין יוכל לנהל מו"מ בכל שלב ולקדם הגעה להסכם גירושין.

כיצד יינתן תוקף להסכם גירושין שנחתם בין בני זוג?

לאחר חתימת הצדדים על הסכם הגירושין, יובא ההסכם לאישור בית משפט לענייני משפחה או ביה"ד הרבני, וכן יינתן לו תוקף של פס"ד. חשוב לציין, כי ביהמ"ש או ביהד"ר אינם מאשרים הסכמים מסוג זה באופן אוטומטי.
ישנם מקרים בהם ביהמ"ש או ביהד"ר יסרבו לאשר הסכם או חלקים מתוכו, נוכח פגיעה אפשרית בטובת הילדים ו/או במי מהצדדים או מכל טעם אחר ויתכן מצב בו יתווספו מספר הערות ותיקונים לפרוטוקול הדיון במהלך אישור ההסכם.
לכן, קיימת חשיבות בבחירת עורך דין גירושין מקצועי עתיר נסיון, שעריכת הסכמי גירושין הינה חלק משגרת עבודתו.

האם ניתן לבטל הסכם גירושין לאחר שאושר בביהמ"ש או בביהד"ר?

על הסכם גירושין חלות הוראות חוק החוזים ומשכך, ניתן לבטלו במקרים מסוימים בהם ניתן להוכיח פגם בכריתת ההסכם או לחילופין במידה והתקיימו אחת העילות הקבועות בחוק החוזים המאפשרות ביטול חוזה.
חשוב להבין, כי הסכם שאושר בביהמ"ש או בביהד"ר אינו חסין באופן מוחלט מביטול וניתן יהא לבטלו בהינתן תנאים מסוימים.
כך למשל, ניתן להגיש תביעה לביטול הסכם גירושין בטענה, כי ההסכם נחתם תוך ניצול מצוקתו של בן הזוג, תוך הטעייתו, תוך כפייתו לחתום על ההסכם בניגוד לרצונו או שההסכם נחתם כאשר צד להסכם אינו מיוצג.
לרוב, נטיית ביהמ"ש תהא להותיר ההסכם על כנו ולא לבטלו אלא במקרים חריגים וזאת בשל המדיניות של כיבוד הסכמים.

חשוב לציין, כי ניתן להגיש תביעה לביטול אחד מסעיפי הסכם הגירושין בלבד.
כך למשל, באחד המקרים, הורה ביהמ"ש לענייני משפחה על ביטול סעיף בהסכם הגירושין, בגדרו התחייב הבעל לשלם לאישה 15% ממשכורתו למשך 10 שנים בגין המוניטין שצבר. במקרה זה, קבע ביהמ"ש, כי הבעל היה נתון במצוקה נפשית בעת חתימת ההסכם ומכאן שהסעיף הנ"ל בטל.

הסכם גירושין

האם ניתן לבטל או לשנות סעיפים בהסכם גירושין מבלי להגיש תביעה לביטול הסכם?
חשוב לדעת, כי ענייני הילדים פתוחים לעולם ועד לדיון בפני ערכאות השיפוט. משמעות הדבר הינה, כי במידה וחל שינוי נסיבות כלשהו, המצדיק פנייה לערכאות, הרי שיוכל עורך דין הגירושין המייצג צד לפנות בתביעה לשינוי הסדר המשמורת או חלוקת זמני השהייה או שינוי גובה המזונות המשולמים.
בכך, יהא כדי להוביל במקרים רבים לשינוי ההסדר אשר נקבע קודם לכן בהסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים. משכך, יש להבין, כי ענייני הילדים פתוחים לשינוי עתידי במקרים מסויימים.
לעומת זאת, בכל הקשור לרכוש וכספים, קשה יותר לשנות בעתיד הסדר שאושר ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת וקיבל תוקף של פס"ד. הדבר יתאפשר לרוב רק במקרים בהם יתברר, כי מי מהצדדים הסתיר למשל רכוש כלשהו שנצבר משך תקופת הנישואין המשותפת ואמור היה להיכלל במסגרת איזון המשאבים הכולל. במקרה כזה, יכולה הערכאה השיפוטית, בפניה הובא העניין, לשקול את פתיחת ההסכם.

האם ניתן להפעיל סנקציות בגין הפרת הסכם הגירושין?

הסכם הגירושין צריך להיות מפורט ככל הניתן.
מן הראוי כי בהסכם יקבעו מנגנונים ברורים למקרה של הפרתו.
הסכם מפורט יחסוך לצדדים התדיינויות עתידיות ומחלוקות מיותרות.
במקרה של הפרה, חשוב לבחון איזה חלק בהסכם הגירושין הופר.
במידה ובן הזוג אינו עומד בחיובו לתשלום מזונות, ניתן לפעול כנגדו בלשכת ההוצל"פ.
במידה והכנסת האישה, הזכאית למזונות עבור הילדים, הינה נמוכה, היא אף תוכל להגיש תביעה לתשלום המזונות או חלקם באמצעות המוסד לביטוח לאומי, אשר "ייכנס בנעלי הבעל" ויתבע אותו על התשלום האמור.
ככל שמדובר בענייני משמורת ו/או הפרה של הסדרי הראייה, הרי שניתן לפנות לביהמ"ש בתביעה לאכיפת ההסכם או להגיש בקשה לפי פקודת בזיון ביהמ"ש.

הערכאה המאשרת את הסכם הגירושין

הסכם הגירושין יאושר ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה, אשר יתן להסכם תוקף של פס"ד בנוסף לאישור.
בית הדין הרבני יתן פסק דין לגירושין ולאחריו יקיימו הצדדים את סידור הגט. חשוב להבין, כי ישנם נושאים בהסכמי גירושין, שאינם בסמכותו של ביהמ"ש לענייני משפחה, המאשר לרוב את הסכם הגירושין לפני שניתן אישור ביהד"ר.
וכך, סעיפים בהסכם, הנוגעים לגירושין, לויתור האישה על כתובתה ותוספת כתובתה, יאושרו ע"י ביהד"ר בלבד.

הגעה להסכם הגירושין – גישור, מו"מ

קיימות מספר אפשרויות להגעה להסכם הגירושין.
האפשרות האחת, הינה פנייה משותפת למגשר שהינו אף עורך דין דיני משפחה וגירושין וניהול הליך הגישור באווירה נינוחה מחוץ לערכאות השיפוט.
בסיום הגישור, ייערך הסכם עבור הצדדים על בסיס הסכמותיהם ובהתאם לצרכיהם. היתרונות של הגישור הינם בגמישות של ההליך, בחסכון בעלויות ובקיצור התהליך, שכן גורם אחד בלבד מסייע בידי הצדדים.
אפשרות נוספת, הינה ניהול מו"מ, כאשר כל אחד מיחידי הצדדים מיוצג ע"י עו"ד גירושין מטעמו.
עורכי הדין העוסקים בתחום דיני המשפחה והגירושין יערכו את ההסכם, אשר יהווה את הבסיס לניהול המו"מ.
אפשרות נוספת, הינה פניה משותפת של הצדדים לעורך דין גירושין, אשר יהא אמון על עריכת ההסכם עבור שניהם גם יחד, בהתאם לצרכיהם ורצונותיהם.

לקוחות ממליצים

השארת תגובה

הסכמי גירושין

משרד עו"ד מתת פלסנר מתמחה בניהול תיקי גירושין ונסיון רב בניהול תיקי גירושין מורכבים וכן תיקים נוספים בתחום המעמד האישי בבית המשפט ובבית הדין הרבני.

השארת תגובה