ניכור הורי – מדוע זה קורה ומה ניתן לעשות?

ניכור הורי

ניכור הורי זו תופעה בה ילד מתנכר למעשה לאחד מהוריו, לרוב ל רקע פרידת ההורים או גירושין. 
הדבר קורה לרוב ללא כל הצדקה וכתוצאה מהסתה של אחד ההורים. 
נוצר מצב בו יש הורה אחד "אהוב" וההורה האחר יהא ההורה הדחוי, אליו יתנכר הילד וממנו הוא יסלוד. הילד ירצה לצמצם כל קשר ו/או מגע עם הורה זה. 
הילד שמתנכר, יצדיק את התנהגותו בטיעונים שהם למעשה דברים ששמע מן ההורה המנכר. ההורה הדחוי יסבול מאדישות מהילד המתנכר, אשר יסרב לכל נסיון לחידוש של הקשר. 
לא פעם ינותק הקשר אף מהמשפחה המורחבת של ההורה הדחוי.

מדובר באחת התופעות הקשות סביב תיקי גירושין ועל מנת לפתור זאת, כדאי להיעזר באיש מקצוע מומחה בתחום. 
ההורה המנכר מנתק בהתנהלות שלו בין הילד לבין ההורה האחר ובמרבית המקרים, קשור הדבר לפרידת ההורים. 
לא פעם נובע הדבר מיצר נקם של ההורה המנכר נגד ההורה האחר, על גבם של הילדים, תוך התעלמות מטובת הילדים וצרכיהם בטווח הארוך והקצר גם יחד.

עורכת דין מתת פלסנר בתוכנית משפחה פלוס 30.3.2019 - ניכור הורי

הניכור יכול להוביל לא פעם לנזק משמעותי לילדים, שיידרשו לטיפול נפשי ממושך.
בהקשר זה, נודעת חשיבות לנסיון להביא העניין לידי פתרון בהקדם, שכן הימשכות מצב זה תקשה על הגעה לפתרון בעתיד.
במקרה של ניכור הורי, ניתן לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה או לביהד"ר במטרה להטיל קנס כספי על ההורה המנכר בגין הפרת חלוקת זמני השהייה נוכח הניכור ההורי.
כמובן שאין בפיצוי הכספי כדי לתקן את הנזק שנגרם לקשר, אך לעיתים יש בקביעתו כדי להרתיע את ההורה המנכר.
כמו"כ, ניתן לבקש להפחית או לבטל את המזונות בשל הניכור ההורי.
בשורה ארוכה של פסקי דין, הן בביהמ"ש לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני, הוטל פיצוי כספי משמעותי בגין הפרת זמני השהייה גם אם באופן חד פעמי. כמו"כ, הוטלו קנסות ופיצויים על התנהלות מנכרת לאורך זמן. במקרים חמורים, ביהמ"ש אף יעביר את המשמורת על הילד מההורה המנכר למשנהו. 

השארת תגובה