כל מה שאת צריכה לדעת – מאת עו"ד מתת פלסנר

 

דנה הגיעה למשרד מלווה בחברתה הטובה רויטל. דנה רצתה לקבל ייעוץ בענייני גירושין לאחר למעלה מ-20 שנות נישואין. דנה היא עורכת דין מצליחה, אם לשלושה ונשואה ליואב. הם הכירו לפני 25 שנים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ועם תום לימודיהם פצחו בקריירה משפטית מבריקה. בתום תקופת  ההתמחות, הפציר יואב בדנה, כי יקימו משרד ויצאו לדרך עצמאית. הקמת המשרד לוותה בחששות מצד דנה, אך לבסוף הפך המשרד לסיפור הצלחה ולאחריו נפתחו עוד 3 סניפים ברחבי הארץ. עם השנים, הצליח יואב למזג את המשרד עם משרד נוסף, הם עשו חיל ושמם הלך לפניהם.

 

בתחילת הדרך עבדו יואב ודנה מסביב לשעון. זוג צעיר ללא ילדים, שרוצה לעבוד קשה ולהצליח. ההצלחה, כאמור, לא איחרה לבוא. עם השנים נולדו לצדדים 3 ילדים ודנה העדיפה להישאר עימם בבית והפחיתה את קצב ונפח עבודתה. הכל היה בתיאום מלא עם יואב, שתמך בה ועודד אותה לדאוג לילדים. בד בבד, פחתה מעורבותה של דנה במשרד, שהלך וצמח מדי יום. יואב דאג לכל מחסורה ולפרנסה בשפע לה ולילדיהם. מעולם לא חסר להם דבר. בהמשך הדרך, שבה דנה לעבודה במשרד בשליש משרה. חשוב היה לה להיות מעורבת ועסוקה.

 

עם שובה למשרד, הבינה, כי אינה מעורה כלל בצד הפיננסי – לא בהיבט המקצועי ואף לא ברמה האישית. משפנתה היא ליואב על מנת להבין מהי מצבת הנכסים שלהם, מהו מחזור המשרד וכו' השיב הוא את פניה ריקם והבטיח לה כי אין לה מה לדאוג. הוא תמיד ידאג לכל מחסורה. דנה חשה מנותקת וניסתה להתעקש, כי ימסור בידה את המידע באשר לרכושה וכספיה – אלו שנצברו ברבות השנים ולא היו בידיעתה ו/או בשליטתה. יואב סירב לשתף פעולה.

 

במקביל, חשה דנה, כי יואב מתרחק ממנה ואינו מבקש עוד את קרבתה. שעות עבודתו הלכו והתארכו ושיחותיהם הלכו והתקצרו. דנה חשה, כי הם חיים כשני זרים תחת קורת גג אחת וכי אין ביניהם עוד דבר במשותף למעט שלושת ילדיהם. דנה ניסתה לשכנע את יואב, כי יפנו לקבלת עזרה במסגרת יעוץ זוגי, אך הוא סירב בכל תוקף. לבסוף, בייאושה כי רב, פנתה היא לקבלת ייעוץ משפטי.

 

עם הגיעה אלינו למשרד ותוך כדי ששטחה היא את סיפור חיי נישואיה ליואב בפנינו, הבנו יחד, כי היא ממודרת לחלוטין משך שנים רבות, אין לה כל מידע בדבר הנכסים שנצברו לה וליואב משך שנות הנישואין, המידע המצוי בידה הוא למעשה שברירי מידע, שליקטה לאורך הדרך. יואב גוזר עליה אלימות כלכלית גרידא משך שנים רבות וכעת ברצונה לנסות ולאתר את כל אשר נצבר משך שנות הנישואין. דנה לא ידעה דבר. יואב היה מציידה במזומנים מעת לעת וכך התקיימה. הוא אף דרש ממנה שלא תעשה כל שימוש בכרטיסי האשראי שברשותה, כי הוא מעדיף שתהא לו "שליטה" על ההתנהלות הכספית וההוצאות שלה.

 

דנה נזכרה תוך כדי הפגישה, כי בידי הצדדים – על שמו של יואב כמובן – נכסים שונים וזכויות בנכסים – כל אלו לא בידיעתה המלאה והמוחלטת. כמו"כ, נזכרה בפרטי עסקאות עתידיות עליהן שקד יואב, אודותן שמעה היא במהלך הדרך. באשר לזכויות הסוציאליות שנצברו על שם יואב מיום הנישואין, אשר למחציתן הינה זכאית, כלל לא ידעה היכן נצברו ומה גובהן.

 

בנוסף, סיפרה דנה, כי יואב נוהג להתנהל במזומן וכי הסכומים שנצברו ברבות השנים כלל אינם בידיעתה. הכספים מפוזרים בחלקם בין בני משפחה בארץ ולתחושתה – חלקם מופקדים בחשבונות בחו"ל. מדי רגע, נזכרה היא בפרט נוסף שעשוי לסייע באיתור כלל הרכוש. אולם, במקביל הבינה, כי מרבית הרכוש שנצבר משך השנים, רשום על שמו של יואב ואין לה כל גישה ו/או נגיעה אליו.

 

דנה הבינה שמשך שנים, מידר אותה יואב מכל הרכוש שנצבר להם גם יחד ואין לה ידיעות משמעותיות אודותיו. נוכח מצב הדברים המתואר, הבינה דנה, כי נדרשת כאן חקירה כלכלית מקיפה אודות היקף נכסי הצדדים והכספים שנצברו משך הנישואין. רק לאחר בירור מקיף ככל הניתן אודות רכוש הצדדים, תוכל דנה לפנות לביהמ"ש.

 

אין זה המקרה הראשון בו אנו פוגשים אישה, אשר חיה חיים שלמים עם בעל, אשר מונע ממנה כל חשיפה למידע הנוגע למצבם הכלכלי ולרכוש שנצבר. קיימת חשיבות מכרעת לשמירה על מעורבות כלכלית משך כל שנות הנישואין והקשר, אף אם אינך עובדת ומפרנסת.

 

חוק יחסי ממון קובע, כי כל מה שנצבר משך שנות הנישואין שייך לצדדים גם יחד ויאוזן ביניהם בחלקים שווים ללא קשר לרישום כל נכס בפועל. עם הגיע מועד האיזון בשעת פרידה, חשוב שכל צד יהא מודע לכלל הרכוש שנצבר, שאם לא כן, יתכנו הברחות רכוש, דיספוזיציות ועוד. בהינתן הסכם ממון שנחתם ערב הנישואין או במהלכם, הרי שהוראות ההסכם גוברות על הוראות חוק יחסי ממון. אולם, במרבית המקרים, לא חתמו הצדדים על הסכם וכל אשר נצבר משך חייהם המשותפים יאוזן ביניהם עם הגירושין או הפרידה.

 

אם כן, חשיבות מכרעת נודעת לשמירה על רמת מעורבות גבוהה בכל הנוגע להתנהלות הכספית והרכושית משך שנות הנישואין. חשוב להקפיד להיות מעורבים, לשאול שאלות, לבקש לראות את תדפיסי חשבונות הבנק, האשראי, חוזי רכישה, פירוט הזכויות הסוציאליות – הנזילות והלא נזילות וכל מידע אחר, הרלוונטי לרכוש ולכספים שנצברו. זוהי התנהלות תקינה. זו דרך המלך. כל אפשרות אחרת עשויה להוביל את מי מהצדדים – הצד החלש – למצבים בהם, בשעת פרידה, בלית ברירה, יאלץ הוא להיכנע לתניות גירושין חד צדדיות בלתי אפשריות. לרוב תהא זו האישה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

השארת תגובה