ייפוי כוח מתמשך

האם חשבתם על האפשרות שביום מן הימים, יתכן שלא תוכלו לקבל עוד החלטות הנוגעות לרכושכם ולגופכם? פניתם זה מכבר לעורך דין וערכתם צוואה ובה הוראות ליום שאחרי אריכות ימיכם. ומה בנוגע לצוואה בחיים? האם ידעתם שיש באפשרותכם לקבוע מה יעלה בגורלכם ומי יהא אחראי על רכושכם ועל קבלת החלטות בכל הנוגע לגופכם בעודכם בחיים, במידה ולא תהיו מסוגלים לדאוג לכך בעצמכם?

צור קשר
לקביעת פגישת ייעוץ
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
עריכת הסכם ייפוי כוח מתמשך

יפוי כח מתמשך

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, באופן המאפשר לאדם בגיר להסמיך מראש אדם אחר, אשר בבוא היום ובשעת הצורך יוכל לשמש כאפוטרופוס לגופו ולרכושו, במצב בו לא יוכל עוד לקבל החלטות לגבי עצמו. זאת, עקב התדרדרות במצב הרפואי או תאונה חלילה. עד לתיקון החוק, הדרך לטיפול במצבים אלו היתה בפנייה לביהמ"ש בבקשה למינוי אפוטרופוס – תהליך שעלול היה להתארך בנסיבות מסויימות ועבר להחלטת ביהמ"ש, כאשר לאדם חסר הישע, לא היתה עוד שליטה ויכולת לקבוע מי ימונה כאפוטרופוס על ענייניו. חשוב לדעת, כי במסגרת תיקי אפוטרופסות, מתנהלים לא פעם קרבות משמעותיים בערכאות בין בני משפחה לגבי זהות האפוטרופוס שימונה, דבר שמוביל את ביהמ"ש למנות דווקא אפוטרופוס חיצוני. לחסר הישע אין עוד כל יכולת לקבל החלטות בענייניו וכך, נמצא הוא במצב בו לרצונו וצרכיו אין כל משקל. 

התיקון לחוק מאפשר העברת השליטה חזרה לידנו ואת האפשרות ליתן הוראות מראש בכל הנוגע לגופנו, לרבות מצבנו הרפואי וכן בכל הנוגע לרכושנו, בעודנו בחיים ולא מסוגלים לקבל החלטות לגבי עצמנו. נוכל לערוך יפוי כח מתמשך בו נמנה מיופה כח אחד או יותר, אשר יפעלו בשמנו במידה ולא נוכל עוד לקבל החלטות מושכלות לגבי עצמנו הן בכל הנוגע לבריאותנו וגופנו והן בכל הנוגע לענייני כספים ורכוש. 

יפוי הכח המתמשך, מאפשר לכל אחד לקבוע מי ידאג לו ויקבל החלטות בעבורו, כאשר יאבד חלילה את כשרותו המשפטית לעשות כן. במסגרת יפוי הכח ניתן לתת הוראות והנחיות בתחומים מגוונים. אם במסגרת צוואה, יכול אדם לשלוט במה שייעשה ברכושו לאחר פטירתו, הרי שיפוי הכח המתמשך הוא כמו "צוואה בחיים", למצב בו נשללה הכשרות המשפטית מאדם שעודו בחיים. כך, במקרה הצורך, לא יהא צורך לפנות לביהמ"ש בבקשה למנות אפוטרופוס לדין. 

עקיפת הצורך בפנייה לביהמ"ש מעלה שאלות לגבי אופן הפעלת המנגנון, בהעדר פיקוח משפטי. וכך, נקבעו בחוק תנאים שונים ומגבלות באשר להכנת יפוי הכח המתמשך. חשוב לנסות למנוע מקרים של הפעלת יפוי הכח המתמשך שלא בתום לב, על מנת לנסות ולהשתלט על רכושו של המצווה למשל. החוק קובע, כי רק עורך דין אשר עבר הסמכה מיוחדת יוכל לערוך יפוי כח מתמשך. יפוי הכח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי וזאת לאחר שמולאו הטפסים באופן אלקטרוני. עורך הדין יפגוש מספר פעמים את המצווה ואת מיופה הכח בו הוא בחר. עורך הדין יתרשם מרצון המצווה וכן מנכונות והסכמת מיופה הכח לקבל עליו את האחריות. בסוף התהליך יופקד יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. 

כאמור, ניתן למנות מספר מיופי כח וגם ניתן להחליט מי יהא מיופה כח חליפי במקרה שמי שהתמנה כמיופה הכח לא ירצה או לא יוכל לפעול. כמו"כ, חשוב ליתן את הדעת מי יכריע במקרה של מחלוקת בין כמה מיופי כח וכן מה תהא האחריות המוטלת על כל מיופה כח והאם יפעלו יחד במשותף או בנפרד. באשר למיופה הכח, הרי שהוא חייב להסכים למינוי ע"י מייפה הכח ולא ניתן להכריח את מיופה הכח לשמש בתפקיד. 

האדם אשר ממנה את מיופה הכח צריך לאשר לעורך הדין אשר עורך את יפוי הכח כי הבין את המשמעות של המינוי וכן את המטרה והתוצאות וכן כי ערך את יפוי הכח מתוך רצון חופשי והסכמה וכי לא הופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת או לחץ ואיש לא ניצל את חולשתו או מצוקתו. עורך הדין יסביר לממנה את המשמעויות המשפטיות ואת כל העניינים שניתן לכלול ביפוי הכח. הגשת יפוי הכח לאפוטרופוס הכללי תיעשה באופן מקוון ע"י עורך הדין שערך אותו ושהוסמך לכך. הגישה למערכת המקוונת היא רק לעורכי הדין שהוסמכו לכך ע"י האפוטרופוס הכללי. 

 

לקוחות ממליצים

השארת תגובה