ידועים בציבור

משרדה של עו"ד מתת פלסנר מתמחה בסוגיות משפטיות של "ידועים בציבור".