חוות דעת

מזונות ילדים

מזונות ילדים

קטין זכאי למזונות מהוריו, וזאת גם כאשר אין הוריו נשואים זה לזו או כאשר חי אביו עם אישה אחרת ו/או

טענת בן מרדן

טענת בן מרדן

שתיים הן המצוות העוסקות בחובות הילד כלפי הוריו, מצוות כיבוד אב ואם ומצוות היראה. מצוות כיבוד אב ואם באה במניין

מזונות אישה

מזונות אישה

עפ"י המשפט העברי, כאשר באים איש ואישה בברית הנישואין כדת משה וישראל, הרי שמוטלת על הצדדים מערכת של כללים. על

משמורת ילדים

משמורת ילדים

סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – "החוק") קובע כי: "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי

הסכם הורות

הסכם הורות

מזה שנים מספר שהולכים ומתרבים המקרים, בהם מבקשים גבר ואישה, שאינם נשואים ואינם בני זוג, להביא יחד לעולם ילד וכן

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

חזקת השיתוף העיקרון העומד בבסיס חזקת השיתוף הוא כי משך חייהם המשותפים של בני הזוג, נוצרת שותפות קניינית בכל הרכוש